Geschiedenis

14 oktober 1930

Op 14 oktober 1930 werd de ‘Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen’ opgericht. De doelstelling ten tijde van de oprichting was: ‘de bevordering van de belangen in den ruimste zin, van boerinnen en andere plattelandsvrouwen’. De speerpunten waren: meewerken aan de verbetering van de culturele, maatschappelijke, hygiënische en economische toestanden op het platteland; bevordering van de ontwikkeling op het platteland van het vakonderwijs voor vrouwen en meisjes, in het bijzonder in het landbouwhuishoudonderwijs; en het aankweken van belangstelling voor het leven op het platteland en het bevorderen van de waardering van het werk van de landbouworganisaties. 
Tijdens de bezetting verdween de bond uit beeld, maar na de bevrijding kwam het verenigingsleven weer snel op gang. Op 1 januari 1946 werd de naam gewijzigd in ‘Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen’..
In de jaren 1945-1975 waren de boerinnen nog steeds goed vertegenwoordigd in de vereniging, maar het aantal vrouwen met een andere achtergrond nam toe. De leden werden gestimuleerd om ‘modern’ te zijn en mee te gaan in nieuwe ontwikkelingen. De cursussen gingen steeds vaker over moderne onderwerpen zoals woninginrichting, maatschappelijk werk, emigratie, opvoedkunde en vrede. Deze trend zette zich in de jaren zeventig door

1975 tot 2000

In deze periode vond een verschuiving in de activiteiten plaats. De speerpunten werden scholing en training, multiculturele afdelingen, emancipatie en stimulering van politieke deelname, recreatie en verbetering van het imago. De aandacht was gericht op de vorming en ontplooiing van de vrouw; op haar wensen, mogelijkheden en keuzes. De doelstelling werd in 1979 opnieuw geformuleerd: ‘De vereniging heeft ten doel door vorming en ontwikkeling van vrouwen hun besef van verantwoordelijkheid voor en deelname aan de samenleving te bevorderen, in het bijzonder in plattelandsgebieden. De vereniging staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich van elke partijpolitiek’.

2001-2010

In de periode 2001-2010 is veel nagedacht en gesproken over de toekomst van de NBvP, Vrouwen van Nu en de rol van vrouwenorganisaties in een veranderende samenleving. Ook is in deze periode de naam gewijzigd van Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in het eigentijdsere NBvP, Vrouwen van Nu. Deze naam werd verzonnen door een aantal leden.

2010-2022

De wereld om ons heen blijft veranderen en om hiermee om te gaan, blijft de vereniging alert, volgt maatschappelijke ontwikkelingen en gaan we mee met de tijd. Onze naam wordt in 2012 in het dagelijks gebruik Vrouwen van Nu.

Vanaf 1 januari 2022

Vanaf 2022 zijn we zelfstandig verder gegaan onder onze huidige naam:

Tielse Vrouwen Contactgroep

Scroll naar boven