Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is BannerGld-1024x328.png

Lidmaatschap

Nieuwe leden kunnen zich melden bij Trudi Vader van de ledenadministratie. Zij krijgen een aanmeldingsformulier toegestuurd.
Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen moeten dit schriftelijk doen bij de ledenadministratie vóór 1 december van het lopende jaar.
Adres:
Notarisappel 60
4007 ZA Tiel
Telefoon: 06 514 77 088

Contributie

De contributie voor 2024 bedraagt €45,00. Dit bedrag graag overmaken voor 1 februari ten name van:
Tielse Vrouwen Contactgroep
onder vermelding van:
contributie 2024
Rekeningnummer:
NL17 RABO 0375 4728 78

Scroll naar boven